Tati Voronina
It is dawning
acrylic on canvas, 50x82 - 2024
Tati Voronina
It is thawing
acrylic on canvas, 58x36 - 2024
Tati Voronina
It is blowing
acrylic on canvas, 33x33 - 2024
Tati Voronina
Walker in Pink Desert
acrylic on canvas, 68x86
2024
Tati Voronina
Life line I
acrylic on canvas, 26x23 - 2023
Tati Voronina
Life line II
acrylic on canvas, 26x23 - 2023
Tati Voronina
Life line IV
acrylic on canvas, 26x23 - 2023
Tati Voronina
Life line III
acrylic on canvas, 26x23 - 2023
Tati Voronina
River flowers
acrylic on canvas, 60x30 - 2023
Tati Voronina
To the End of the Earth
acrylic on canvas, 66x76 - 2023
Tati Voronina
Inevitable Ending of Everything
acrylic on canvas, 140x80 - 2023
Tati Voronina
Asystole
pastel on canvas, 80x135
2022
Tati Voronina
Genesis I
oil on canvas, 95x60 - 2020
Tati Voronina
Forest issues
oil on canvas, 30x40 - 2021
Tati Voronina
Forest I
oil on canvas, 166x86 - 2021
Tati Voronina
Genesis II
oil on canvas, 95x60 - 2020
Tati Voronina
Ink-pot woman anatomy I
oil on canvas, wires, 175х103 - 2020
Tati Voronina
Genesis III
oil on canvas, 95x60 - 2020
Tati Voronina
Ink-pot woman
oil on canvas, 175х103 - 2020
Tati Voronina
Ink-pot woman anatomy II
oil on canvas, wires, 175х103 - 2020
Tati Voronina
Me
oil on canvas, 50x40
2019
Tati Voronina
Lilac I
oil on canvas, 169x82 - 2021
Tati Voronina
Lilac, my broken heart
oil on canvas, 70x50 - 2019
Tati Voronina
Genesis VI
oil on canvas, 175x103 - 2020
Tati Voronina
Genesis V
oil on canvas, 175x103 - 2020
Tati Voronina
House on the Embankment II
oil on canvas, 80x60 - 2021
Tati Voronina
House on the Embankment I
oil on canvas, 80x60 - 2021
Tati Voronina
Wings
oil on canvas, 50x70 - 2021
Tati Voronina
V flowers
oil on canvas, 40x50 - 2019
Tati Voronina
213 + “Sky Blue”
acrylic on canvas, 80x80 - 2019
Tati Voronina
Pieces of the Sky [pink]
oil on canvas, 30x20
2018
Tati Voronina
House in a field
oil on canvas, 80x50 - 2017
Tati Voronina
Black Hole
oil on canvas, 90x90 - 2017
Tati Voronina
Candy-floss man, my love
oil on canvas, 70x50 - 2017
Tati Voronina
Lady Bird
oil on canvas, 60х60 - 2017
Tati Voronina
Round flowers
oil on canvas, 80х40 - 2018
Tati Voronina
Lilac woman
oil on canvas, 60х30 - 2018
Tati Voronina
Tulips
oil on canvas, 60х40 - 2018
Tati Voronina
Khohlovsky lane
oil on canvas, 40х60 - 2018
Tati Voronina
Door 28
oil on canvas, 100x100
2018